mọc răng

Những lý do thường khiến trẻ khóc nhiều và cách xử lý

Tiếng khóc của trẻ là một thứ ngôn ngữ đặc biệt khi trẻ chưa biết nói. Mỗi một tiếng khóc khi trẻ phát ra đều biểu thi một yêu cầu khác nhau nào đó. Trẻ thường khóc khi có điều gì làm trẻ khó chịu:

bg_bacsidinhduong