dị ứng

Trẻ bị tai biến do lựa chọn thức ăn không hợp lý

Lựa chọn thức ăn cho trẻ hợp lý

Lựa chọn thức ăn hợp lý cho trẻ là một công việc vô cùng quan trọng và đòi hỏi cha mẹ có kiến thức. Tại các phòng cấp cứu, trẻ em bị tai biến do thức ăn gây ra ngày càng nhiều.

bg_bacsidinhduong