sức khỏe

Đánh giá sự tăng trưởng thể chất và phát triển tinh thần vận động ở trẻ

Trẻ em là cơ thể đang lớn và phát triển. Qúa trình tăng trưởng bao gồm sự tăng trưởng về mặt thể chất và sự phát triển tinh thần, vận động ở trẻ. Việc chăm sóc- giáo dục trẻ em ngay từ những năm tháng đầu đời hết sức quan trọng.

Vitamin B1 và cuộc sống

Vitamin đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Nhóm vitamin B là vitamin tan trong nước, Vitamin B1 có tác dụng trong quá trình chuyển hóa Glucid.

bg_bacsidinhduong