cuộc sống

Vitamin B1 và cuộc sống

Vitamin đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Nhóm vitamin B là vitamin tan trong nước, Vitamin B1 có tác dụng trong quá trình chuyển hóa Glucid.

bg_bacsidinhduong