Dưỡng chất thiết yếu

Tại sao bạn cần vitamin B2?

Vitamin B2 còn có tên là vitamin G .Lactoflavin. Tên chung quốc tế là Riboflavin. Là loại vitamin tan trong nước thuộc nhóm B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12).

Vitamin B3 với sức khỏe

    Vitamin B3 hay còn gọi là vitamin PP, thuộc nhóm vitamin B tan trong nước. Nó được xem như là một vitamin mà con người có thể tổng hợp từ tryptophan. Đó là một vitamin ổn định, tan trong nước và rượu. Vitamin B3 có rất nhiều trong các tổ chức, đặc biệt là […]

Vitamin B1 và cuộc sống

Vitamin đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Nhóm vitamin B là vitamin tan trong nước, Vitamin B1 có tác dụng trong quá trình chuyển hóa Glucid.

bg_bacsidinhduong